You were looking for:
Lees voor

Logeren met epilepsie

De impact van epilepsie kan voor degene die epilepsie heeft en voor zijn/haar omgeving groot zijn. Bijkomende problematiek, zoals moeilijk verstaanbaar gedrag en/of meervoudige beperkingen, kan de draaglast van een iemand met epilepsie en zijn/haar naasten verder vergroten.

De logeeroptie van Kempenhaeghe biedt dan ‘lucht’ om het thuisfront te ontlasten. Dankzij ‘tussentijds opladen’ zijn naasten langer in staat om mantelzorg te bieden.

De logeeroptie staat open voor kinderen en volwassenen met epilepsie, met en zonder aanvullende medische of gedragsmatige zorgvragen. Een ‘logeerpartij’ wordt nauwgezet voorbereid om te waarborgen dat de logé tijdens het verblijf de best passende zorg krijgt.

Kinderen tot 18 jaar logeren meestal in één van de kinderwoonafdelingen in Heeze.

Voor volwassenen is logeeropvang beschikbaar in meerdere woningen in de Sterkselse woonwijk Kloostervelden of in woningen van Kempenhaeghe in omliggende dorpen.

We zien logeren als maatwerk. Er zijn mogelijkheden in het weekend, in een vakantieperiodes, gedurende een aantal (aaneensluitende) dagen per maand of op (vaste) doordeweekse dagen. Afspraken leggen we vast in een logeercontract.